FDV – hva er det og hvordan kan det hjelpe din virksomhet?

16 oktober 2023
Eivind Øi

editorial

Innenfor bedriftsledelse er det mange faguttrykk som kan virke uforståelige for de som er utenfor bransjen. FDV er en forkortelse som dukker opp ofte, spesielt i forbindelse med drift og vedlikehold av eiendommer og bygninger. Men hva betyr egentlig FDV og hva kan det gjøre for din virksomhet?

Hva er FDV?

FDV er en forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold av eiendommer og bygninger. Dette innebærer alt fra planlegging og utforming av bygg, til daglig drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer. FDV er en viktig del av en virksomhets økonomiske planlegging, og kan være med på å redusere kostnader og øke verdien av eiendommene.

FDV handler om å ha kontroll på alle aspekter ved en eiendom eller bygning, inkludert tekniske innretninger, renhold, innkjøp, avfallshåndtering og alle andre deler av driften. God FDV sikrer at eiendommen fungerer optimalt, samtidig som det kan bidra til å redusere kostnadene over tid.

Hvordan kan FDV hjelpe din virksomhet?

Å ha god kontroll over Forvaltning, Drift og Vedlikehold av eiendommer og bygninger er essensielt for å redusere kostnader og minske risikoen for skader og feil. Ved å ha en effektiv FDV-plan kan bedriften sikre at de forholder seg til alle lover og regler som gjelder for eiendommene de eier og driver. Dette kan redusere risikoen for bøter og sanksjoner fra myndighetene.

En god FDV-plan vil også bidra til å øke verdien av eiendommene over tid, ved å sørge for at alle nødvendige vedlikeholdstiltak gjøres til rett tid. Dette kan også sikre at bygninger og eiendommer er i god stand og uten feil og skader, noe som vil gjøre de mer attraktive ved eventuell salg.

Innenfor miljø- og klimaspørsmål er FDV også viktig. Bedrifter kan integrere energibesparende tiltak som å utnytte naturlig lys og varme, installere solceller og isolering av bygningskroppen i FDV-planene. Dette vil bidra til å redusere energikostnadene og gi en mer bærekraftig drift.

FDV

Hvordan implementere en effektiv FDV-plan?

En effektiv FDV-plan krever god planlegging og implementering. Her er noen tips som kan hjelpe bedriften med å utvikle en god plan:

  • Identifiser målene: Bedriften må være klar på hva som ønskes oppnådd med FDV-planen, enten det er å redusere kostnader, øke verdien av eiendommene, eller å bli mer bærekraftig.
  • Kartlegg eiendommene: Bedriften må samle all nødvendig informasjon om eiendommene de eier og driver, inkludert tekniske innretninger, dokumenter og kontrakter.
  • Analyser: Analyse og vurdering av informasjonen som er samlet inn, for eksempel kostnadsanalyse, risikovurdering og miljøvurdering vil gjøre bedriften i stand til å lage en optimal FDV-plan.
  • Implementering: Planen må implementeres i en ASD (Avvikshåndterings, Sikkerhet og Dokumenthåndterings) programvare. ASD-programvaren vil hjelpe bedriften med å sikre at planen blir fulgt opp, avvik håndteres, dokumentasjon er i orden, og at sikkerhetsrutinene overholdes.

FDV er en essensiell del av enhver bedrift som eier og driver eiendommer og bygninger. En effektiv FDV-plan vil bidra til å redusere kostnader, øke verdien av eiendommene og sikre en bærekraftig drift. Implementering av en god FDV-plan krever god planlegging og vurdering av informasjon, men vil til slutt være med på å øke virksomhetens økonomiske lønnsomhet og bærekraft. Les mer om hva du trenger her: https://www.fdvhuset.no/nb_no/

Flere nyheter