Alkoholmisbruk skader kroppen

Alkoholmisbruk skader kroppen

Hva betyr det å misbruke alkohol? Alkoholmisbruk er dessverre et problem for mange. For noen personer blir alkohol et problem, fordi man drikker for mye av det og alkohol begynner å styre livet. Alkohol blir brukt som en løsning på hverdags problemer som man ikke klarer å takle uten alkoholen. For noen personer er det […]

Read More…